Společnost byla založena v červnu roku 1992. Zakládajícími, a současně dosavadními vlastníky a jednateli společnosti, jsou Ing. Petr Sádlo a Ing. Pavel Stibůrek.

Z původních 5ti technických pracovníků se společnost během let 1992 až 2014 rozvinula až na úroveň 90ti zaměstnanců.

V souladu s plánem rozvoje společnosti byl vypracován systém řízení společnosti završený v roce 2001 udělením certifikátu dle:

 • ČSN EN ISO 9000 : 9002

Následně v roce 2003 certifikátu dle:

 • ČSN EN ISO 9001 : 2001

V letech 2004 a 2005 společnost SPS engineering, s.r.o rozšířila svou činnost o správu nemovitostí , realitní činnost a investiční činnost

V průběhu roku 2006 byla vypracována dokumentace integrovaného systému k certifikaci dle:

 • ČSN EN ISO 9001 : 2001
 • ČSN EN ISO 14001
 • OHSAS 18 001

V průběhu roku 2006 až do dneška byla úspěšně realizována celá řada vlastních developerský projekt.

V roce 2008 byla vypracována dokumentace integrovaného systému dle nových norem k certifikaci dle:

 • ČSN EN ISO 9001 : 2001
 • ČSN EN ISO 14001 : 2005
 • ČSN OHSAS 18001 : 2008

Ke dni 20.1.2009 získala naše společnost certifikáty:

 • systém managementu jakosti ( QMS ) dle ČSN EN ISO 9001 : 2001
 • systém environmentálního managementu ( EMS ) dle ČSN EN ISO 14001 : 2005
 • systém BOZP dle ČSN OHSAS 18001 : 2008

Přehled výkonů za roky 2009 - 2017 v mil. Kč

2009
226,902
2010
245,842
2011
296,476
2012
287,683
2013
305,755
2014
316,499
2015
307,505
2016
325,178
2017
332,115