Profil

Společnost se zabývá realizací staveb a zajištěním dalších souvisejících služeb investorovi.

Zabýváme se realizací staveb a zajištěním dalších souvisejících služeb pro zadavatele. Vedle samotné realizace stavby zajistíme projektové služby, inženýring, konzultace, a to před zahájením i během výstavby. Zajistíme dokumentaci pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení a získání uvedených dokladů. Zajistíme servis a dokumentaci v průběhu výstavby, jako jsou změny stavby a jejich projednání, řešení dílenské projektové dokumentace, případně servis při organizaci klientských změn. Zajistíme kolaudaci a uvedení stavby do provozu včetně příslušných dokladů a případných zkoušek. Zprostředkujeme investorovi správu nemovitosti během života stavby a servisní smlouvy vybraných částí stavby. Zajistíme specifické dodávky prostřednictvím specializovaných firem. Zajistíme dle potřeb a požadavku klientů připojištění staveb u renomovaných pojišťoven, dlouhodobě spolupracujeme s bankovními ústavy, a proto jsme schopni poskytnout odpovídající záruky.

Všichni pracovníci naší společnosti mají se stavební výrobou dlouhodobé zkušenosti, zároveň jsou schopni nabídnout svým klientům lidský přístup se zázemím stabilní společnosti.

SPS engineering, s.r.o. realizuje